Interpellationen kom från Gunvor G Ericson (MP). Hon hänvisade bland annat till Kalla Faktas reportage om Regeringens rökridåer. Reportaget beskriver hur tobaksindustrin stöds av svenska politiker och myndigheter trots att Sverige anslutit sig till tobakskonventionen som förbjuder sådant samarbete med tobaksbolag. Bland annat skildras hur de svenska förhandlarna 2008 motarbetade riktlinjer till tobakskonventionens artikel 5.3, riktlinjer som senare ändå infördes för att få regeringar att hålla tobaksindustrin utanför folkhälsopolitiken

”Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att regeringen ska följa tobakskonventionen för att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av kommersiella och andra krafter inom tobaksindustrin?”, frågade Gunvor G Ericson i sin interpellation.

Maria Larsson svarade varken ja eller nej på den frågan. Hon menade att den svenska regeringens och förhandlingsdelegationens agerande 2008 enbart berodde på att en av de föreslagna riktlinjerna stod i konflikt med svensk lag. Det handlade om ett förbud för politiska partier att ta emot bidrag från tobaksindustrin.

– Man kan inte binda sig till en överenskommelse som inte stämmer med lagstiftningen i det egna landet, sade Maria Larsson.

Gunvor G Ericson framhöll att det i så fall går att ändra svensk lag (ändrade lagregler om partibidrag är för övrigt under utredning, redaktörens kommentar) och att denna del bara är en liten del av 5.3-riktlinjerna.

Riktlinjerna säger bland annat också att politiker och beslutande organ öppet ska redovisa för allmänheten sina eventuella kontakter med tobaksindustrin. Någon sådan redovisning finns ännu inte i Sverige, men i flera andra länder.

Maria Larsson sade ytterst lite om artikel 5.3 utan fokuserade i sitt interpellationssvar främst på insatser regeringen gjort för att minska rökningen. Hon presenterade dock inte heller några nya tobakspolitiska åtgärder förutom att lagen om provköp är på väg att ändras.

Här kan du se interpellationsdebatten om regeringen och tobakskonventionen.

Läs vidare