Tobaksfakta har tack vare EU-kommissionens tillmötesgående fått tillgång till det första årets 14 varningsbilder för att kunna informera om deras faktabakgrund. Vi har tagit fram en kortfattad information om budskapet i varje bild. Författare är Hans Gilljam, processor emeritus, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet. Genom att klicka på småbilderna nedan kommer du till informationssidorna. Småbilderna med länkar till ytterligare information finns även på www.tobaksfakta.se:s avdelning om Sveriges nya tobaksregler.

Observera att EU har upphovsrätt till bilderna och att det är förbjudetatt använda de varningsbilder Tobaksfakta fått tillstånd attpublicera i några andra sammanhang!

Klicka på bilderna för att se fakta bakom varningarna!

tanderna-litenstroke-litennaraochkara-liten

nara-och-kara-litenlungorna-litenlungoperation-liten

impotens-litenhjartinfarkt-vit-litenhalscancer-liten

fortrangningar-litendodaofottbarn-litenblindhet-liten

barn-liten

Läs vidare