Den svenska tobakslagen sätter strikta gränser för marknadsföring av tobak. De enda tobaksreklam som får förekomma är information inne i butiken där varan säljs. Och denna reklam ska vara måttfull och inte uppmana till tobaksbruk. Ändå förekommer en intensiv marknadsföring av främst snus på internet.

Konsumentverket anser att marknadsföring av snus på exempelvis Facebook och Instagram är förbjuden. Att det på internet dessutom handlar om offensiv reklam som kampanjer och extrapriser gör inte saken bättre.

– Marknadsföringen ska vara måttfull. Säljfrämjande åtgärder är inte tillåtna, säger Kristina Wallin, jurist på verket, till GP.

Konsumentverket har startat tillsynsärenden mot 20 företag som säljer snus – och i vissa fall även andra tobaksvaror – på nätet. Företagen uppmanas att ta bort reklamen, annars hotar rättsliga åtgärder.

I Konsumentverkets diarum kan du se vilka de kritiserade snusföretagen är.

Läs vidare