Den anmälda marknadsföringen har förekommit på snusautomater, på skyltar och skärmar vid kassorna samt på dekaler på och inne i snuskylar.

Det är Konsumentverket och KO som på central nivå övervakar att marknadsföringen av tobak på säljställen följer lagen. Tobakslagen slår fast att de kommersiella budskapen om tobaksvaror i butikerna måste vara återhållsamma och inte får uppmana till bruk av tobak.

KO framhåller i sin stämningsansökan att märkning av och reklam för tobak inte får antyda miljö- eller hälsofördelar eller överhuvudtaget på något sätt ge intryck av att produkten är mindre skadlig. KO anser att Skrufs påståenden om att snuset är ekologiskt därför är otillåten marknadsföring. Skruf hävdar att påståendena är sanna och KO menar att det är ointressant om de stämmer eller ej – i vilket fall som helst så uppmuntrar de till bruk av tobak.

Skruf har numer upphört med den anmälda marknadsföringen, men KO vill ändå att domstolen utfärdar ett förbud mot sådan marknadsföring och kopplar förbudet till ett vite på två miljoner kronor.

Regeringen arbetar för närvarande med ett lagförslag om exponeringsförbud för tobaksvaror. Ett sådant förbud skulle även göra att tobaksreklamen försvinner från butikerna.

Läs vidare