Enligt rapporten skulle en typisk tobaksbonde mångdubbla sin förtjänst om hen odlade till exempel tomater, jordnötter eller majs istället för tobak.

Uppskattningsvis 55 000 bönder odlar tobak i Kenya, enligt jordbruksministeriet. Bönder har till rapportens forskare uppgett att de är fast i en skuldcykel gentemot tobaksbolagen. Tobaksodling kräver mycket arbetskraft, stora mängder vatten och miljöskadliga bekämpningsmedel. Bönderna får lån från företag som köper deras tobaksblad, vilket tvingar dem att fortsätta odla tobak och låna igen. Tobaksföretag vägrar också att köpa tobak från bönderna när lån är betalda, enligt artikeln i The Star.

Läs mer om tobaksodlingens miljöpåverkan här.

Läs vidare