Gemensam kampanj:
Lagar för alla barns framtid

Tobaksfakta har, tillsammans med sina medlemsorganisationer, tagit fram kampanjen #Lagarförallabarnsframtid. Målet med kampanjen är en utvidgad tobakslagstiftning som skyddar kommande generationer mot nikotin och tobak.

Om kampanjen

Kampanjen syftar till att sprida kännedom om hur lagar kan skydda kommande generationer mot beroende, och öka stödet för en utvidgad lagstiftning så att tobakskonventionens åtgärder kan införas snarast. På kampanjens webbsida finns mer info. Där kan du också skriva på – för att visa att du också står bakom en politik som hjälper barn att säga nej.

Läs mer

Kampanjfilm

Inom ramen för kampanjen har en film tagits fram för att tydliggöra varför lagar behövs.

Läs mer

Se webbinarium

Den 21 april anordnade Tobakfakta ett webbinarium om framtidens tobakspolitik. Under webbinariet presenterades den senaste nikotinforskningen, vilka hinder politiker som vill jobba med tobaksfrågan möter, hur Danmark kan bedriva en sådan framgångsrik tobakspolitik och svenska politiker deltog i ett utforskande samtal om vad som behöver göras i Sverige för att skydda barn mot nikotin och beroende.

Läs mer

Artiklar

Silent Disco och flashmob för ungas rätt att slippa nikotinberoende

På Tobaksfria dagen satsade Tobaksfakta på att visa skillnaden mellan äkta glädje och den falska bild av glädje som förmedlas...

Läs mer
ÅSIKT

Tobaksfria dagen – en dag att hjälpa barn att säga nej

Tobaksindustrin påstår att e-cigaretter och vitt snus tagits fram för att hjälpa vuxna att sluta röka, men de nya produkterna...

Läs mer

Politikerna vill göra gemensam sak för att skydda barnen

Om riksdagspolitikerna som deltog i Tobaksfaktas webbinarium den 21 april får som de vill kommer Sverige att följa i Danmarks...

Läs mer

Tobaksindustrins lobbyism motverkar en skarp tobakspolitik 

En central orsak till att det görs så lite för en skarpare tobakspolitik i Sverige är tobaksindustrins framgångsrika lobbyism. Det framkommer i...

Läs mer

Forskare: ”Väldigt oroväckande att unga exponeras för nikotinprodukter” 

Att nikotin är långt ifrån så ofarligt som tobaksindustrin låter påskina framgick klart när tre forskare på  ett webbinarium den 21 april presenterade resultat...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev