Nikotin är ett gift

Nikotin är ett ämne som utvinns ur tobaksplantan. Det används i insektsmedel och i tobaksprodukter som till exempel cigaretter, e-cigaretter och brunt och vitt snus. Nikotin är ett gift med kraftig påverkan på kroppen, och barnets hjärna är extra känslig. Dessutom blir barn snabbare beroende än vuxna.

Animerad film om nikotin

I filmen förklaras på ett pedagogiskt sätt hur nikotin skapar beroende och vilka konsekvenser ett nikotinberoende kan ge.

Läs mer

Faktablad om nya produkter och nikotin

Tobaksindustrin lanserar kontinuerligt nya nikotinprodukter, både med och utan tobak. Produktutveckling och marknadsföring sker i högt tempo, och myndigheterna har svårt att hinna reglera de nya produkterna. Tobaksföretagen marknadsför dem som mindre skadliga än vanliga cigaretter. Men den vetenskapliga kunskapen om de nya tobaksprodukterna är fortfarande låg, och de långsiktiga hälsoeffekterna okända.

Läs mer

Relaterat

Rökningen går ner bland svenska elever – snusanvändningen ökar

Rökningen bland svenska elever är nu nere på rekordlåga nivåer – åtta procent i högstadiets årskurs nio och 17 procent...

Läs mer

Allt fler unga snusar varje dag

Daglig rökning minskar i befolkningen, men snusanvändningen ökar, framför allt i åldrarna 16 till 29 år, enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät,...

Läs mer

E-cigaretter med nikotin kan ge ökad risk för blodpropp

Nikotinet i e-cigaretter ökar bildandet av blodproppar och försämrar blodkärlens förmåga att expandera och vidgas, samt höjer puls och blodtryck,...

Läs mer

Amerikansk lagstiftare vill granska oreglerat syntetiskt nikotin

Raja Krishnamoorthi, ledamot i USA:s representanthus, har skickat brev till företag som tillverkar eller säljer syntetiska nikotinprodukter och begärt information...

Läs mer

Menar tobaksbolagen allvar med ”en rökfri värld”?

De största tobaksbolagens säger sig ha visionen om en rökfri värld. Men hur väl stämmer påståendena med verkligheten? Det analyseras...

Läs mer

Depressiva symtom i samband med e-cigarettanvändning hos ungdomar

Ungdomar som hade symtom på depression var mer benägna att använda e-cigaretter och även kombinera e-cigaretter och cigaretter än jämnåriga...

Läs mer

Amerikanska krav på reglering av syntetiskt nikotin

Grupper som arbetar för ett tobaksfritt samhälle uppmanar i ett brev till FDA, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, regeringen att reglera...

Läs mer

Koppling mellan e-cigaretter och mental ohälsa

Det finns kopplingar mellan e-cigarettanvändning, nikotin och förvärrade symtom på depression och ångest, enligt en sammanställning som Truth initiative har...

Läs mer

Radikala förslag saknas i utredningen om nya nikotinprodukter

Tobaksfakta välkomnar stora delar av förslagen i utredningen om nya nikotinprodukter, men hade önskat sig mer. Utredningsdirektiven gav möjlighet till...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev