I samband med WHO:s World No Tobacco Day den 31 maj presenterades i Finland en bred arbetsplan som ska ta Finland till ett tobaks- och nikotinfritt land år 2030. Planen är utarbetad av en bred arbetsgrupp, tillsatt av regeringen, med representanter från alla samhällssektorer.

Planen innehåller sammanlagt 44 åtgärdsförslag som alla kan återfinnas i den WHOs tobakskonvention som drygt 180 länder i dag ratificerat. Sverige gjorde så 2005 – utan att det ännu satt så imponerande spår i det svenska tobaksförebyggande arbetet.

Av de 44 förslagen i den finska planen är många sedan länge kända och prioriterade. Till exempel kontinuerliga skattehöjningar, höjd åldersgräns för inköp, borttagande av smaktillsatser i alla produkter och utökade rökfria miljöer.

Andra komponenter i detta breda åtgärdspaket är reklamfria paket och exponeringsförbud på säljställen, minskad tax-freeförsäljning, striktare reglering av nya produkter, stopp för investeringar i tobaksindustrin och stopp för inflytandet av tobaksindustrin på landets folkhälsopolitik

Dessa förslag, antingen de kräver lagstiftning eller inte, måste införas kontinuerligt – och respekteras – oavsett vilken regering som styr. Denna strategi är en förutsättning för att nå ett så stort och viktigt mål – ett nikotinfritt Finland år 2030.

Det förslag som svenska frivilligorganisationer föreslog redan 2012 – Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 – har regeringen sagt sig stödja men den handlingsplan vi länge efterlyst har ännu inte presenterats.

Det är en from förhoppning att vi ska bli positivt överraskade på konferensen ”För ett rökfritt Sverige 2025” som Folkhälsomyndigheten arrangerar 12-13 juni på uppdrag av regeringen.

Kan Finlands politiska styre förstå tobaksproblemets omfattning, karaktär och åtgärdbarhet – då borde Sveriges också kunna!

Göran Boëthius
Styrelseledamot Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Den här debattartikeln publicerades i maj 2018 på Nyheter24

Relaterad artikel:
Finland skapar handlingsplan för att bli tobaksfritt till 2030

Läs vidare