Projektet Tobaksbarn finansieras av Sida. Det består av en tre månader lång föreläsningsturné riktad till gymnasieskolor, webbplatsen tobaksbarn.se och en lärarhandledning med förslag på lektionsupplägg.

– Med Tobaksbarn vill vi synliggöra att tobak i stor utsträckning odlas i fattiga länder. Barnarbete är vanligt förekommande på plantagerna, och de familjer som odlar tobak lever och arbetar under mycket svåra förhållanden. Därmed sätter Tobaksbarn fokus på att tobak inte bara leder till ohälsa, utan också handlar om barn som offras, säger Elin Ramfalk, generalsekreterare för A Non Smoking Generation.

Föreläsningsturnén kommer att sträcka sig från Umeå i norr till Skurup i söder. Fyra föreläsare kommer att göra över 200 föreläsningar och träffa närmare 30 000 elever. Föreläsningsturnén går att följa på Instagram; nonsmokingofficial

Fotnot: År 2007 gjorde Plan Sverige ett temanummer av sin tidning Barnens framtidsom handlar om barnarbetet i tobaksodlingen. Ladda ned det här.

Läs vidare