Det är för lätt för unga att få tag på cigaretter menar VISIR. Det är allvarligt, speciellt med tanke på att rökningen bland unga flickor ökar. Flera åtgärder behöver göras för att stoppa den negativa utvecklingen.

I Finland har Social- och hälsovårdsministeriet iföreslagit att åldersgränsen för rökning ska höjas till 20 år och i debattartikeln uppmanar VISIR svenska politiker att göra detsamma.

Läs hela debattartikeln här

Läs vidare