Det skriver fyra folkhälsoföreträdare i en debattartikel publicerad online av Dagens Samhälle. Författarna är Lars-Erik Holm, tidigare generaldirektör vid Socialstyrelsen, riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L), Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund, och Svenska Läkaresällskapets ordförande Kerstin Nilsson.

”De senaste hundra årens tobaksrökning har dödat fler personer än världskrig och katastrofer tillsammans”, framhåller de och påpekar att rökningen fortfarande kräver 12 000 liv om året i Sverige. De menar att denna förebyggbara död kräver ett perspektivskifte:

”Vi stöder därför den allt bredare opinion som kräver ett nationellt politiskt beslut om en tidsbestämd och strukturerad utfasning av rökningen i Sverige. Andra länder visar vägen”.

Läs hela artikeln här.

Läs vidare