Barnarbete förekommer på många håll i världen, oavsett samhällsskick och enskilda staters ekonomiska storlek. Däribland på tobaksplantager. I  USA samlar migrantarbetare, inte sällan hela familjer, in tobaksblad sida vid sida med små barn som tack vare ett reformpaket från 1930-talet kan användas som arbetskraft.

Athena Ramos, docent i folkhälsa vid hälsostudiecentret vid University of Nebraska Medical Center har gjort studien om barnarbete. Hon sätter fingret på den systematik som den miljardvinstinbringande tobaksindustri blivit med hjälp av barnarbete och hon lyfter samhällets roll i det. Arbetsgivare, föräldrar och regeringar säkerställer inte främst barns och de mest utsattas behov, menar hon.  ”Vissa regeringar tillåter barnarbete för att främja investeringar eller stabilisera den nationella ekonomin.” 

Läs hela artikeln här

Läs vidare