Lourdes Liz, chef för organisationens sociala medier från februari 2018 till februari 2020, säger att hon avskedades efter att bland annat ha motsatt sig aktiviteter som ”syftar till att öka vinsten för Philip Morris International och Altria, samt springa bolagens ärenden.”

I en stämningsansökan som inkom den 13 januari till den amerikanska US District Court of Manhattan hävdar hon att stiftelsens nära band till tobaksindustrin bryter mot dess status som en oberoende ideell organisation. Enligt stämningsansökan bagatelliserade stiftelsen hälsoriskerna med e-cigaretter och marknadsförde dem till och med genom program riktade till tonåringar.

Stiftelsen, som har fått miljontals dollar i finansiering från PMI, har mött hårt motstånd från hälsogrupper. Kort efter att stiftelsen skapades 2017 sa Världshälsoorganisationen (WHO) att den inte skulle interagera med den, med hänvisning till den grundläggande intressekonflikten mellan tobaksindustrin och folkhälsan.

Foundation for a Smoke-free World leds av Derek Yach, en anti-rökaktivist som, medan han arbetade vid WHO, var en av dem som drog upp ramarna för tobakskonventionen.

Läs mer här

 

Läs vidare