”När vetenskapliga fakta hopade sig kring rökningens farlighet förfinade tobakslobbyn konsten att sprida osäkerhet i vetenskapliga frågor. Nu används samma metoder för att sprida ogrundad osäkerhet i klimatfrågan. Det är inte bara metoderna som är desamma; till förvånande stor del är det även samma forskare som är inblandade. Dessa forskares inflytande på den politiska debatten innebär uppenbara risker för människors liv och hälsa”, skriver artikelförfattarna.

De berättar om ett flertal forskare i Sverige och internationellt som tidigare hjälpte tobaksindustrin att förneka hälsoriskerna med tobaksrök och som idag ägnar sig åt att sprida påståenden om att klimathotet kanske inte existerar. Ett exempel är en svensk forskare som 1995 förnekade cancerriskerna med passiv rökning i en artikel i Dagens Nyheter och som numer är en av grundarna av en lobbygrupp som förnekar klimathotet.

https://svtdebatt.se/2011/03/forskare-som-idag-fornekar-klimathotet-var-tidigare-tobakslobbyister/

Läs vidare