I debattartikeln refererar de till den pågående statliga utredningen Mer gemensamma tobaksregler.Den har fått tilläggsdirektiv att undersöka om Sverige kan införa neutrala cigarettpaket och exponeringsförbud för tobaksprodukter i butiker.

”Beslut om neutrala cigarettpaket och exponeringsförbud, att butiker inte ska skylta med tobaksvaror,är en fråga om människors hälsa”, skriver de två generalsekreterarna. De framhåller att det inte går att jämföra tobak med andra handelsvaror eftersom ingen annan produkt är så hälsofarlig.

”Vi arbetar varje dag för att besegra två av Sveriges största folksjukdomar. Hela tiden möts vi av de mycket skadliga effekter som cigaretter för med sig och därför prioriterar vi åtgärder som kan leda till att färre börjar och fler slutar att röka”.

Läs hela debattartikeln här.

Läs vidare