Inte minst på våra badstränder är fimpskräpet ett problem, något som Stiftelsen Håll Sverige Rent nu riktar extra uppmärksamhet mot. I det internationella projektet MARLIN – Baltic Marine Litter – kommer organisationen att mäta skräpet längs Östersjöns kuster tillsammans med systerorganisationer i Finland, Estland och Lettland.

Mätningen kommer att identifiera vilka typer av skräp som förekommer, i vilka mängder och var det kommer ifrån. Tanken är att genom att använda samma mätmetod samla ihop jämförbar data.

”Vi tror att kunskap och fakta är viktigt för att kunna arbeta effektivt mot nedskräpningen. Dels kan aktörer enklare sätta in rätt åtgärder med ett bra underlag. Dels är det enklare att arbeta förebyggande mot nedskräpningen när vi vet vilket skräp det handlar om och vilka mängder det är”, skriver Anna Linusson, vd i Håll Sverige Rent, i en debattartikel.

Hon påpekar att rökning har förbjudits på stränder på vissa håll i världen, främst p.g.a. problemen med fimpskräpet. Att städa upp fimpar är tidskrävande och kostsamt.

”Än så länge har ingen strand i Sverige infört rökförbud, dock har många stränder problem”, skriver Anna Linusson.

Håll Sverige Rent håller inte med miljöministern om att den nya skräplagens regler är bra utan tycker fortfarande att fimpar och annat småskräp som förekommer i stora mängder ska inkluderas i reglerna om ordningsbot.

”Annars sänds fel signaler, signaler som i sig grundlägger ett felaktigt beteende.”

Läs mer om skräpmätningsprojektet MARLIN !

Läs vidare