Trots att Sverige ratificerade tobakskonventionen år 2005 så lever man inte upp till dess riktlinjer inom en rad områden. Det här tycker Tobaksfakta att Sverige bör göra:

  1. Höj tobaksskatten ännu mer! De senaste årens skattehöjningar på på tobak är utmärkta åtgärder, men fortfarande är priset på tex cigaretter alldeles för lågt i Sverige. Jämfört med andra EU-länder har Sverige medelhöga skatter, och länder som Norge, Storbritannien och Irland ligger långt före oss.Höjningarna måste vara minst fem procent över inflationen varje år. Läs mer om det här.
  1. Underlätta skattekontroller av olika aktörer. Det måste tex finnas system som gör det svårare för tillverkare och importörer att lägga upp lager före planerade skattehöj- ningar.
  2. Effektivisera tillsynssystemet än mer, tex genom att förbättra samarbetet mellan inblandade myndigheter, som tex mellan Skatteverket och Tullverket.
  3. Skärp straffen för de som bryter mot systemet.
Läs vidare