Att känna till kopplingen mellan skattenivå, prishöjningar och tobakskonsumtion är avgörande för människors förståelse för varför tobaken måste bli dyrare och dyrare. Många känner inte till att dyrare tobak är den mest effektiva åtgärden för att minska tobaksbruket i samhället, särskilt bland utsatta grupper där rökningen också är som mest utbredd.

Politiker och lagstiftare behöver därför bli bättre på att betona orsaken till skattehöjningar i samband med att dessa genomförs!

Även alla som arbetar med tillsyn och med att bekämpa brott mot tobaksskattelagstiftningen bör ha god kunskap om detta.

Att sprida kunskap om varför tobak ska vara dyrt är också en angelägen uppgift för alla som arbetar med tobaksprevention och med ungdomar.

Läs vidare