Tobak odlas i 125 länder på en yta av 4,3 miljoner hektar och sysselsätter 17 miljoner personer, främst i låg- och medelinkomstländer.
Tobaksodling är extremt arbetsintensiv och eftersom tobaksindustrin betalar dåligt för tobaksbladen utförs arbetet ofta av obetalda familjemedlemmar. Kvinnorna i dessa familjer ägnar sig alltså åt att odla tobak istället för att odla mat eller andra grödor.

Tobaksodling bygger på kvinnors arbete, kvinnor som också tar ansvar för familj och hushåll. De utför uppgifter som att dra upp plantor, bevattning, spruta bekämpningsmedel, rensa ogräs, skörda plantorna och sortera dem efter skörd.

Hälsorisker är till exempel bekämpningsmedelsförgiftning, green tobacco sickness. Det finns exempel på kvinnor som arbetade i tobaksfälten när de var gravida och som fick missbildade barn.

Kvinnors möjligheter att fatta beslut som rör arbetet med tobaksodling varierar i världen. I Kina har kvinnor ganska stor möjlighet att fatta beslut, medan kvinnor i många afrikanska länder sällan har möjlighet att själva förhandla och skriva kontrakt med tobaksbolagen. De har sällan egna bankkonton och kan inte ta emot betalningar från tobaksbolagen.

Källa: unfairtobacco.org/

 

The International Network of Women Against Tobacco är ett internationellt nätverk av kvinnor som arbetar för tobakskontroll. Tobaksfaktas tobaksexpert Margaretha Haglund är en av kvinnorna i nätverket och var dess ordförande 1997–2006.

Läs vidare