Tobaksbolagen tillsätter ämnen i sina produkter som förstärker nikotinets effekter, dämpar tobakslukten och gör röken smakligare och attraktivare. Fram till 1970 användes knappast några tillsatser alls, men sedan dess har det tillkommit över tusen olika ämnen som tillsätts cigaretter och snus. Tillsatser utgör numera närmare tio procent av cigaretternas vikt.

Läs vidare