En kunskapsöversikt som är framtagen av Psykologer mot Tobak för att ge motivation, stärka engagemang och fördjupa kunskaper inom området tobak och unga. Den innehåller 14 avsnitt under 8 huvudområden, som berör hälsorisker, statistik och attityder, tobaks- och nikotinprodukter, arenor, miljöpåverkan, politik, metoder och implementering.

 

 

Läs vidare