Nikotin är inte en ämne för rekreation, utan ett gift. Trots det är nikotinbruk normaliserat och många barn testar, och blir beroende av, nikotin redan under tonårstiden. Den animerade filmen om nikotin har tagits fram inom ramen för kampanjen Lagar för alla barns framtid för att sätta ljuset på nikotinets negativa effekter. Läs mer om kampanjen här.

Läs vidare