”En hundraårig hälsokatastrof är fullt möjlig att begränsa. Regeringen har satt målet – och riksdagen kan nå dit om dess ledamöter inser att det är tobaksindustrin och dess förlängda armar som är huvudproblemet, inte rökarna. Begränsa därför industrins marknadsföring i enlighet med tobakskonventionens krav”, skriverartikelförfattarna.

Dessa är ordförandena iSvenska Läkaresällskapet,Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet, Sveriges Tandläkarförbund,Svenska Tandsköterskeförbundet, Sveriges Tandhygienistförening, Dietisternas Riksförbund, Fysikterapeuterna, Svenska Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter och Sveriges Farmaceuter samt Sveriges läkarförbunds andre vice ordförande.

Läs vidare