Stefan Nilsson, Miljöpartiets folkhälsopolitiske talesperson, och Barbro Westerholm, ledamot i socialutskottet, ställer sig bakom de förslag regeringen utreder: Fler rökfria allmänna platser, exponeringsförbud för tobak i butiker samt neutrala förpackningar. De delar också regeringens positiva inställning till att sikta på ett rökfritt Sverige 2025, det vill säga att rökningen då ska vara nere på högst fem procent.

Men det behövs betydligt fler åtgärder än dem regeringen tagit upp, menar artikelförfattarna. ”Bakgrunden är att rökningen visserligen minskat, men fortfarande dör ungefär 12 000 personer per år av rökning. Trots att rökningens risker är väl kända röker tio procent av männen och tolv procent av kvinnorna dagligen”, skriver de.

Därför bör även en rad andra förslag undersökas, anser de och uppmanar regeringen att överväga licenskrav för att få sälja tobaksprodukter, förbud mot smaktillsatser som attraherar ungdomar i tobak, reglering av e-cigaretter, laglig rätt för hyresvärdar att reglera rökning i sina fastigheter, snabbare införande av rökfri arbetstid på statliga arbetsplatser, införande av rökfri skoltid samt ett system som garanterar öppenhet om möten mellan offentliga beslutsfattare och tobaksindustrin.

Läs vidare