Det är Miljömärkning Sverige AB som ansvarar för Svanenmärket och som nu meddelar att de första Svanenmärkta fonderna har utsetts. Åtta av tio svenska sparare efterfrågar hållbarhetsmärkta fonder, enligt en Sifo-undersökning på uppdrag av Miljömärkning Sverige.De flesta litar också mer på en märkning än på bankrådgivares rekommendationer om hållbara fonder, enligt undersökningen.

– Med Svanenmärket vägleds nu spararen om vilka fonder som klarar tuffa hållbarhetskrav och som har potential att påverka företagande i en mer hållbar riktning. Det är mycket glädjande att vi redan fått med oss så många engagerade aktörer på resan mot en grönare finansmarknad, säger Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige.

För att få Svanenmärke måste fonden

  • avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska.
  • göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen.
  • tala om vilka aktier och obligationer m.m. som finns i fonden och årligen rapportera

En Svanenmärkt fond får inte placera i:
– Företag som utvinner, förädlar eller producerar energi från kol (för elproduktion), olja, gas och uran (max 5 % av företagets omsättning.)
– Företag som producerar eller säljer kontroversiella vapen.
– Företag som säljer konventionella vapen (max 5 % av företagets omsättning).
– Företag som producerar tobak (max 5 % av företagets omsättning).
– Företag som inte följer internationella normer och konventioner på områden som arbetsrätt och mänskliga rättigheter, grov korruption och grova miljöbrott.
– Statsobligationer från länder som står under EU:s eller FN:s finansiella sanktioner.
– Statsobligationer från länder som varken har skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald eller Parisavtalet.
– Statsobligationer från länder som bedöms som korrupta (är under plats nummer 70 på Transparency international korruptionslista).

De första tolv Svanenmärkta fonderna är

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige

CB Save Earth Fund

Handelsbanken Hållbar Energi

SEB Hållbarhetsfond Sverige

Skandia Cancerfonden

Skandia Världsnaturfonden

Swedbank Robur Ethica Global

Swedbank Robur Ethica Global MEGA

Swedbank Robur Ethica Sverige

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA

Swedbank Robur Humanfond

Tundra Sustainable Frontier Fund

Läs vidare