Det säger Lena Sjöberg, kanslichef på Yrkesföreningar mot Tobak, i en bilaga om luft och lungor i Svenska Dagbladet.

Läs hela bilagan här

Läs vidare