För cigaretter blir effekten att skatten per cigarett höjs från 1,50 till 1,52 kronor. Det innebär en ökning med 40 öre per paket. Efter det beräknas en procents skatt av detaljhandelspriset.

För ett paket Marlboro, som 2016 kostar 59 kronor (59.04 efter styckehöjningen) innebär det att en procent av 59,04 ger ett pris på 59,99. Man får anta att det sker en utjämning till 60 kronor.

Ofta passar tobaksbolagen på att höja sitt pris på tobaken i samband med en skattehöjning. En åtgärd som samtidigt ökar skatten enligt enprocentsregeln.

Skatten på snus blir 435 kronor kilot år 2017. Det är en höjning med fem kronor.

Regeringen beslutade om 2017 års indexhöjningar dem 17 november.

Läs om skattehöjningarna för övrig tobak på vårt faktablad Myterna och fakta om tobaksskatter

Läs vidare