I själva verket är det ingen som vet om högre tobakspriser verkligen ökar smugglingen, men påståendena om att det förhåller sig så ifrågasätts sällan.

– Det är inte självklart att smugglingen påverkas av höjda punktskatter på tobak och det finns inga belägg för att det skulle vara så. Det handlar mer om antaganden eller en känsla av ett en skattehöjning inbjuder till ökad smuggling. Det säger Sune Rydén, nationell expert på alkohol och tobak i Tullverket.

Ett vanligt argument är att tullens beslag av smuggeltobak ökar efter en prishöjning och att det speglar att större kvantiteter smugglas.

– Det finns inga undersökningar som bevisar att det är så, säger Rydén. Fler beslag under en period är mera en slump än något belägg för ökad smuggling. Det finns många faktorer som spelar in.

– Skatteskillnaderna för tobak mellan Sverige och grannländerna är ganska små. Sverige ligger i mitten av listan över cigarettpriser i Europa. Det gör det inte så lockande vare sig att köpa med sig cigaretter under utlandsresan eller smuggla dem.

Ofta används de ovanligt kraftiga höjningarna av den svenska tobaksskatten i december 1996 och augusti 1997 med en sammanlagd höjning på drygt 60 procent som exempel på att skattehöjningar ökar smugglingen.

Rapporter om att den bland rökare impopulära skattehöjningen lett till ökad smuggling lanserades stort och ihärdigt i medierna. Det slutade med att skatterna sänktes den 1 augusti 1998 till den tidigare nivån. Priset på de flesta cigarettmärken sjönk då från 45 kronor till 35,50. Påståenden om att skatteintäkterna på grund av smuggling till och med minskat i jämförelse med föregående år i stället för att ge en förväntad ökning förekommer. Men så här såg det ut åren 1996-2000, tobaksskatten i miljoner kronor:

1996 1997 1998 1999 2 000

7 344 7 527 7 445 7 448 7 747

I vilken utsträckning skatteökningen inte blev så stor på grund av att folk slutade röka eller rökte mindre när cigaretterna blev dyrare är det ingen som vet.

I Norge, som har Europas högsta tobaksskatt, visade en undersökning 2007 att gränshandeln (inköp i Sverige) av tobak får färre att sluta röka vid en skattehöjning. Men man kom fram till att om priset höjs med 10 procent så minskar tobakskonsumtionen trots gränshandeln med 4,6 procent.

Den enda kontinuerliga undersökning som förekommer i Sverige av både registrerad och oregistrerad konsumtion av tobak och alkohol genomförs av Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, vid Stockholms universitet.

Hur mycket oregistrerade cigaretter som legalt förs in i landet med resande och hur många smuggelcigaretter som köps i Sverige undersöker man genom att varje månad fråga 1 500 slumpvis utvalda personer.

– Vi frågar deltagarna om de under de senaste 30 dagarna köpt cigaretter som de vet eller tror är smugglade, säger doktoranden Tove Sohlberg, som författar rapporterna.

– Svarar de ja så frågar vi om cigaretterna kostade mindre än 45 kronor. Den definitionen täcker både utländska paket och cigaretter av ”fina” märken som säljs misstänkt billigt. Så finns ”piratcigaretter” som ser ut precis som originalen och säljs till samma pris, då kan det vara omöjligt att veta om det är smuggel eller ej.

Undersökningarna visar att en skattehöjning kan leda till att folk under en övergångstid, tills de har vant sig vid de nya priserna, för in mer legal tobak vid utlandsresor och köper mer smugglade cigaretter eller snus.

Så var fallet 2008 sedan skatten på snus ökat från 246 kronor per kilo till 336. Då höjdes också skatten på röktobak kraftigt. Sedan dess har både den resandeinförda tobaken och köpen av smugglat snus och smugglade cigaretter minskat, särskilt under första halvåret 2011. Resandeinförda cigaretter var då 121 miljoner mot 164 miljoner första halvåret 2010. Antalet köpta smuggelcigaretter var första halvåret 2011 endast 11 miljoner jämfört med 45 miljoner första halvåret 2010.

För smugglat snus var siffrorna 7 miljoner dosor första halvåret 2010 att jämföra med 116 000 första halvåret 2011.

Carl-Olof Rydén

Den norska studien om effekten av prishöjningar på tobakskonsumtionen heter Hvor mye betyr tobakksprisen for endringer i tobakksforbruket? från Statens Institutt for Rusmiddelforskning, Oslo, 2007.

Läs vidare