Tobaksfakta.se, och många andra medier, har senaste veckan skrivit om att rökare löper större risk för försämrat tillstånd eller död om de blir sjuka av coronaviruset. Hur stort sambandet är vet man inte säkert än eftersom det finns för få studier gjorda, men att rökare är mer infektionskänsliga överlag och drabbas av mer komplikationer när de blir sjuka är vetenskapligt belagt, säger Susann Holm från Sjuksköterskor mot Tobak. Hon är också verksamhetsutvecklare inom vuxenpsykiatrin i Malmö-Trelleborg och hon menar att informationen om att rökning är en riskfaktor kan skapa psykologisk stress hos de som röker.

–  De flesta rökare vet sedan innan att rökningen sannolikt förkortar deras livslängd, och enbart den vetskapen kan vara stressande. Att nu höra att rökning är en riskfaktor kopplat till corona kan öka oron för att insjukna, och om man dessutom tillhör en riskgrupp kan oron öka ännu mer.

Ovisshet skapar osäkerhet
Situationen i samhället påverkar alla och många känner sig maktlösa. Ovissheten om vad som kommer att hända kan väcka oro i sig.

–  Att då hitta något sätt att själv påverka i sitt eget liv kan ha stor betydelse. Att försöka sluta röka är ett sätt.

Men är det inte extra svårt att sluta röka när man känner sig orolig?
– Jo, det kan vara så att man röker mer just för att man är orolig. Samtidigt är det många som inte jobbar nu, eller jobbar hemifrån. Det kan göra att man har mer tid att ta hand om sin hälsa och därmed har större möjligheter att fokusera på ett rökstopp.

Det finns flera anledningar till att sluta. Att röka stressar kroppen eftersom man får i sig nikotin och andra gifter. Det innebär att man faktiskt snabbt känner sig lugnare om man slutar att röka, efter att abstinensen har lagt sig.

– De flesta känner av abstinens i början. Det är förstås också en slags oro, men det brukar lugna sig efter bara några dagar och då minskar stressen.

Positiva effekter direkt
Så fort man slutar röka påbörjas en fysisk läkningsprocess. De skador som rökningen gett upphov till i slemhinnorna i luftrören och lungorna börjar repareras, syresättningen förbättras och blodkärlen fungerar bättre.

– Rökstopp är en av de mest kraftfulla åtgärder du själv kan göra för att förbättra ditt hälsoläge och öka din motståndskraft mot sjukdomar. Eftersom corona slår mot luftrör och lungor är ett rökstopp oerhört viktigt, för rökare i alla åldrar. Det kommer många positiva effekter direkt, så det är inte för sent för att sluta nu.

Ta hjälp av andra – eller hjälp någon du känner
Om man känner oro för att inte klara av abstinensen går det att ta hjälp av nikotinläkemedel.

– Det är nikotin i dessa också förstås, men du får i dig en lägre dos nikotin än om du röker och du slipper många andra gifter, och därför är det ändå mindre stressande för kroppen än om du röker.

En annan sak som ökar möjligheten att klara ett rökstopp är att aktivera sig, även i hemmet.

– Försök att sysselsätta dig med ett korsord, en stickning eller vad som helst som du tycker om att göra.

I vanliga fall skulle Susann Holm tipsa om rökavvänjning i grupp, men med tanke på coronaviruset ska man inte träffas i grupp nu. Det går dock ändå att få stöd av andra.

– Har man ett socialt nätverk, ta hjälp av det. Be om stöd. Gå ihop flera som vill sluta och ring varandra eller skicka stöttande sms. Man kan också ta promenader tillsammans. Ett annat tips är att ringa sluta-röka-linjen.

Att vara snäll mot sig själv är också viktigt.

– Om du inte lyckas direkt, deppa inte ihop. Försök igen, nästa dag. Och ring sluta-röka-linjen igen. Att sluta röka kan vara svårt, men påminn dig om att varje steg mot att bli rökfri är en framgång.

Påminn dig också om att det kan göra att du slipper bli sjuk, eller blir mindre sjuk av Corona-viruset.

Läs mer om rökning och coronaviruset här

Här hittar du sluta-röka-linjen

 

Läs vidare