Undersökningen omfattar bruk av cigaretter, rökfria tobaksprodukter och bidis, som är en typ av indisk cigarett som är tobak inrullad i blad från växten tendu.

Tobaksbruket är mer vanligt bland pojkar än flickor, 9,6 respektive 7,4 procent. Enligt delstatens hälsominister försöker många tobaksföretag att locka unga flickor till tobaksbruk.

Tjugo procent av rökarna och 27 procent av dem som använde rökfri tobak hade försökt sluta under de senaste tolv månaderna.

2,8 procent av eleverna hade någon gång använt e-cigaretter.

Var tredje elev i undersökningen var utsatt för passiv rökning.

Siffrorna i Global Youth Tobacco Survey är från 2019 och omfattar 97302 elever från 987 skolor, varav något över hälften är offentliga, resten privata. Undersökningen gjordes för fjärde gången – de tidigare genomfördes 2003, 2006 och 2009. Jämfört med undersökningen från 2009 har tobaksbruket gått ner med 42 procent.

Som en följd av undersökningen och i ett försök att eliminera tobaksbruk bland minderåriga har indiska delstaten Jharkhand nu föreslagit en höjning av åldersgränsen för inköp av tobak i delstaten från 18 till 21 år, enligt nyhetssajten The Telegraph.

Det är redan förbjudet att sälja tobak inom en radie av 100 meter från skolor, regeringskontor, sjukhus och domstolar. Den som säljer tobaksvaror till minderåriga kan dömas till fängelse i upp till sju år och böter.

Läs vidare