Beslutet är en del i EU:s tobaksproduktdirektiv, som började gälla i alla EU-länder 20 maj 2016. Enligt direktivets artikel 7 förbjuds försäljning av cigaretter med karaktäristiska smaker från 20 maj 2020.

Även artikel 15, som föreskriver att alla tobaksprodukter ska ha en unik identitet som gör dem spårbara i varje led, träder i kraft den 20 maj.

Försäljningen av mentolcigaretter och rulltobak med mentolsmak upphör för att skydda barn och ungdomar från att bli tobaksanvändare. Smaksatta tobaksprodukter lockar barn i större utsträckning än vuxna.

Att tillsätta mentol i tobak gör det lättare att röka. Mentolen har en kylande effekt, minskar rökens kärvhet och dämpar hosta. Dessa effekter kan göra mentolcigaretter mer tilltalande för unga och oerfarna rökare, och forskning visar att de därför lättare kan skapa beroende hos unga, skriver Truth Initiative, som är en amerikansk folkhälsoorganisation, på sin hemsida.

Undantag från reglerna

Tobaksbolagen försöker kringgå det nya förbudet. I januari började Imperial Brands att sälja kartongremsor med mintarom som kan sättas in i ett cigarettpaket eller i förpackningar med rulltobak för att ge tobaken smak. EU:s förbud gäller inte dessa doftkort eftersom de betraktas som tillbehör och inte tobaksvaror, enligt Bloomberg.

Japan Tobacco har börjat sälja cigarillos, som är små cigarrer som är undantagna från förbudet, med kapslar som släpper ut mentolsmak när man trycker på dem.

EU: s åtgärder kommer också att öka konkurrensen för att locka mentolanvändarna till nya tobaksprodukter, som är undantagna från reglerna. Tobaksgiganten Philip Morris kom förra året ut med mentolsmak för sin produkt IQOS.

Fyra års utfasning

Tobaksbolagen har haft fyra år på sig att fasa ut smaksatta tobaksprodukter. Trots detta har de på grund av coronapandemin velat förlänga utfasningsperioden för att kunna sälja av sina lager och har begärt mer tid från EU, enligt Tobacco Reporter.

Ungefär 7 miljoner vuxna i EU röker mentolcigaretter, skriver Tobacco Reporter som hänvisar till EU-kommissionens opinionsundersökning Eurobarometer. År 2017 sa 8 procent av rökarna i EU att de använde tobak smaksatt med mentol. De representerade 24 procent av de rökarna i Finland, 20 procent i Danmark, 16 procent i Nederländerna och Litauen, 15 procent i Estland och Lettland och 14 procent i Belgien.

Uppskattningsvis omsätter försäljningen tio miljarder euro i Europa, enligt marknadsundersökningsföretaget Euromonitor.

Läs mer om mentolcigaretter i Truth Initiatives faktablad:

ENSP, European Network for Smoking Prevention, har ett faktablad om karaktäristiska smaker i tobaksprodukter.

Mer fakta från ENSP finns här

Läs vidare