Det avslöjar den oberoende nyhetssajten EuropeanVoice.com.

Lobbyisterna har träffat 233 EU-parlamentariker, 31 procent av hela parlamentet.

I de konservativa grupperna EPP och ECR, som lyckade få omröstningen om tobaksproduktdirektivet uppskjuten, har hälften av ledamöterna träffat och talat med lobbyister.

Även de andra stora tobaksbolagen har lobbyister som arbetar för att påverka såväl parlamentet som EU-kommissionen. Hur många det är totalt är det ingen som vet, men utifrån Philip Morris siffror kan man anta att det är flera hundra.

En bildpresentation hos Philip Morris förespråkar, enligt samma källa, förseningar av beslutsprocessen som en möjlig väg att stoppa direktivet.

Misstanken att kraven på att skjuta upp omröstningen var ett resultat av lobbyismen växer sig allt starkare.

Den engelska parlamentsledamoten Linda McAvan, som är parlamentets rapportör, föredragande, säger till European Voice:

– Tobaksindustrins strategi har alltid varit att om de inte kan stoppa en ny tobakslag så kan de alltid försena och försvaga den. De är nervösa nu eftersom de inte lyckats få något inflytande i miljöutskottet, ENVI.

I det utskottet är Carl Schlyter (MP) skuggrapportör, vilket innebär att han är utskottets föredragande av Tobaksproduktdirektivet.

Han berättar att två tobaksbolag hörde av sig till honom omedelbart efter det att han utsetts till föredragande.

– Jag förklarade att vi följde rekommendationerna i WHOs ramkonvention för tobakskontroll och därför inte ville ha något med tobaksindustrin att göra. Sedan dess har jag stått på deras röda lista, säger han. Men de arbetar på många sätt. Genom att bearbeta politiker i andra utskott försöker de få dem att lägga förslag som bättre passar industrins strategi: stoppa, försvaga och fördröja.

Carl Schlyter berättar också att lobbyverksamheten mot EU-kommissionen är omfattande.

– Där kontaktar och bearbetar lobbyisterna även många som inte har det minsta med saken att göra. Syftet är att skapa majoriteter och en tobaksvänlig opinion.

– På senare tid har lobbyismen för e-cigaretter ökat kraftigt. En metod är att lobbyister startar webbplatser där de framträder som privatpersoner, men i själva verkat har betalt för att föra fram industrins argument.

– Tobaksindustrin har varit mycket aktiv och floden av mejl från både små och stora tillverkare har varit intensiv, säger parlamentsledamoten Åsa Westlund (S). Mejlen har framför allt handlat om neutrala förpackningar och e-cigaretter. Förslaget om neutrala paket har bemötts med medvetet vilseledande argument, bland annat påstods att det skulle innebära helt vita paket, vilket är direkt felaktigt. Förslaget om neutrala paket föll i miljöutskottet och finns inte med i den kommande omröstningen i plenum.

Organisationen the Smoke Free Partnership i Bryssel varnar i ett pressmeddelande för att den uppskjutna omröstningen kraftigt förkortar den tid som parlamentet och ministerrådet efter omröstningen har på sig för att förhandla fram en slutgiltig överenskommelse. Det nuvarande parlamentets sista plenarsession äger rum i april 2014.

Läs vidare