Varje år på tobaksfria dagen 31 maj delar WHO utmärkelser till grupper och personer i olika delar av världen för sitt arbete med tobakskontroll. The Tobacco Control Research Group vid University of Bath får i år WHO:s generaldirektörs specialpris för att “obevekligt arbeta för att avslöja tobaksindustrins försök till och strategier för att försvaga, blockera eller försena tobakskontroll. Därigenom bidrar gruppen till en politisk förändring nationellt och globalt”, enligt motiveringen.

Läs mer om vad Tobacco Control Research Group gör på gruppens webbplats.

Läs vidare