Bland annat riskerar rökare att få värre symptom, de har högre risk att hamna på sjukhus och på intensivvårdsavdelningar, enligt läkaren Hebe Gouda, som intervjuas i inslaget. Rökare har också högre risk att dö från covid-19 än den som inte röker.

Det fem minuter långa inslaget tar också upp hur tobaksindustrin har agerat under pandemin, till exempel genom personliga rabatter på produkterna och att  tobaks- och nikotinprodukter nådde unga, som annars har svårt att få tag på tobaksprodukter, genom leveranser till hemmet.

Tobaksindustrin gav också sken av att den är en del av lösningen på problemen genom att till exempel donera sjukvårdsmaterial, samtidigt som den undvek att nämna de åtta miljoner människor som dör av sin rökning varje år.

Inslaget kan ses här.

Läs vidare