Nyhetsuppdateringen kan läsas här.

Även MOP2, mötet för protokollet om eliminering av illegal handel med tobaksprodukter, hålls virtuellt i år och pågår 15–18 november.

Sverige anslöt sig till protokollet 2019.

tobakskonventionens webbplats finns information om innehållet i årets konferenser.

COP – Conference of Parties – och MOP – Meeting of the Parties – hålls vartannat år. Förra året ställdes dock mötena in på grund av pandemin.

FCA är en organisation med nästan 300 ickestatliga medlemsorganisationer – NGO:s – från över 100 länder som arbetar med tobakskontroll eller tobaksrelaterade kampanjer och för att stärka tobakskonventionen.

Läs vidare