Målet med rapporten Global Investment Case for Tobacco Cessation är att ge beslutsfattare och andra intressenter en evidensbaserad ekonomisk grund för att investera i och skala upp insatser för tobaksavvänjning.

Läs vidare