Världen har växande global livsmedelskris som drivs av konflikter, klimatförändringar, effekterna av covid-19-pandemin samt kriget i Ukraina. Dessa faktorer ger stigande priser på mat, bränsle och handelsgödsel, skriver WHO på sin webbplats.

Tobaksodling och -produktion leder till långsiktiga, globala ekologiska skador och klimatförändringar, och spelar en avgörande roll för jordbruk och livsmedelssäkerhet. Därför har WHO valt att fokusera den globala kampanjen för tobaksfria dagen 2023 på att världen behöver odla livsmedel istället för tobak.

Läs vidare