Hållbar utveckling

Tobaksbruk och tobaksproduktion är allvarliga hinder för hållbar utveckling och global hälsa, och tobaksindustrins verksamhet bedrivs på ett sätt som hotar mänskliga rättigheter. Tobakskonventionen har hjälpt till att göra detta tydligt och bidragit till att tobaksfrågan uppmärksammas allt mer även i arbetet för hållbar utveckling.

Globala målen

År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 nya hållbarhetsmål i Agenda 2030. Samtliga mål kan kopplas till tobaksfrågan. Likaså finns nära samband mellan Tobakskonventionen och flera andra rättighetsbaserade FN-konventioner. Kunskap om sambanden förstärker argumenten och förbättrar metoderna för att nå målen på de olika områdena, mål som tydligt samverkar med varandra.

Läs mer
Covid-19 (corona)

Gruppen rökare och före detta rökare löper större risk att drabbas hårdare om de insjuknar i covid-19. Att sprida kännedom om riskerna med rökning är därför en viktig åtgärd för att minska de allvarliga konsekvenserna av sjukdomen. En annan viktig insats är att motivera de som röker att sluta och erbjuda stöd för att klara det. Tobaksfakta samlar relevanta artiklar och forskningsstudier för att bidra i kampen mot corona.

Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev