Scott Gottlieb har väckt uppmärksamhet för sin kamp mot spridningen av e-cigaretter bland unga.

– Vi har varnat e-cigarettindustrin under ett år nu, men ingenting har hänt. De har inte tagit sina juridiska skyldigheter eller folkhälsoproblemet på allvar. Nu vill vi sätta stopp för det här, säger Scott Gottlieb, republikan och chef på FDA, i en intervju till BBC.

På Juul, en ny typ av e-cigarett som ännu inte nått den svenska marknaden, hävdar man att man säljer sina produkter med tillsatta smaker så som mint, mango och gräddkola, för att hjälpa vuxna att sluta röka. Och, menar de, så är de beredda att arbeta proaktivt för att produkten inte ska spridas bland unga. Juul utreds dock redan sedan tidigare för tvivelaktig marknadsföring.

Hur regleringen av den växande e-cigarettmarknaden ska se ut finns det många olika åsikter om, trots att den ökande trenden bland unga är alarmerande i många länder. I Storbritannien menade till exempel en parlamentarisk utredning att en reglering inte är särskilt akut, eftersom e-cigaretter ansågs vara 95 procent mindre farliga än konventionella cigaretter.

Också i Sverige har bruket av e-cigaretter ökat kraftigt bland unga. Sommaren 2017 regleradesförsäljningen av produkten, och sedan dess ska all försäljning anmälas till kommunen, och det är förbjudet att sälja e-cigaretter till personer som inte fyllt 18 år. Men granskningar visar att det ändå är lätt för minderåriga i Sverige att köpa e-cigaretter på nätet.

I USA planerar Scott Gottlieb och hans myndighet nu inför en stor nationell kampanj mot e-cigaretter, riktat mot tonåringar, för att öka medvetenheten om farorna. Vi får hoppas på något liknande i Sverige.

Fakta:

  • Studier visar att ungdomar som ofta använder e-cigaretter i större utsträckning börjar röka vanliga tobakscigaretter.
  • Flera undersökningar visar att e-cigaretter inte är särskilt effektiva för rökavvänjning.
  • Den vetenskapliga kunskapen om dem är fortfarande väldigt låg, vilket är ett problem eftersom användningen ökar så snabbt.
  • Men man vet att e-cigaretter är starkt beroendeframkallande och att bland annat ångan innehåller cancerframkallande ämnen.

Läs mer:

Mer Tobaksfakta om e-cigaretter

En kunskapssammanställning om e-cigaretter från Länsstyrelsen i Västra Götaland

Läs vidare