I somras reglerades försäljningen av e-cigaretter i Sverige för första gången. Nu ska all försäljning anmälas till kommunen. Den nya lagen säger också att Ee-cigaretter inte får säljas till personer som inte fyllt 18 år. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och klar skylt med information om åldersgränsen. Säljaren måste alltid försäkra sig om köparens ålder.

Länsstyrelsen Västra Götalands län gav Origo Group/Markör i uppdrag att under vintern 2017/2018 kartlägga internetförsäljning av e-cigaretter på den svenska marknaden. Länsstyrelsen ville ta reda på om näthandlarna följer den nya e-cigarettlagen.

Vid kartläggningen identifierades 30 webbutiker som säljer e-cigarettprodukter till den svenska marknaden. 27 av dessa har sitt säte i Sverige och 3 i andra länder.

En tredjedel av butikerna harinteanmält sin verksamhet till kommunen, som lagen föreskriver. 28 av 30 webbutiker informerar sina kunder om 18-årsgränsen, men ingen av butikerna använder en teknisk lösning för betalning och uthämtning av varan som garanterar att bara kunder som fyllt 18 år kan handla.

– Granskningen visar att det är enkelt för minderåriga att beställa e-cigaretter på nätet. Näthandlarna måste skaffa sig fungerande rutiner för personnummerkontroll och personligt varuutlämnande, säger tillsynshandläggaren Miia Vuolama på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Men det är inte bara näthandelns fel, anser hon. Otydliga rutiner om anmälan vid internethandel bidrar också till problematiken.

– Ingen myndighet har tagit ansvar för att följa upp internetförsäljningen, konstaterar Miia Vuolama.

Regeringen arbetar för närvarande med ett lagförslag som bland annat innebär skärpta regler för e-handel med tobak och e-cigaretter. Ett av förslagen är att även näthandlare ska vara tvungna att söka tillstånd för att få bedriva sin verksamhet.

Ladda ned länsstyrelsens rapport.

Läs vidare