Beslutet är ett historiskt viktigt steg i kampen för att minska tobaksskadorna i världen och rädda liv. Överenskommelsen i Seoul innebär bl.a. en ökad kontroll av den legala handeln genom licensiering, dokumentation och system för att kunna spåra tobaksprodukter på deras väg från tillverkare till enskild kund.

Här finns den engelskspråkiga texten i överenskommelsen.

Läs vidare