Den sociala acceptansen för rökning är mycket hög i Indonesien. Tobaksföretag vänder sig till barn och ungdomar direkt med sina reklamkampanjer. Genom att göra det kränker de barns rätt till information eller skydd mot felaktig information – och följaktligen deras rätt till hälsa, skriver den tyska organisationen Unfair tobacco på sin hemsida, Där finns också en kort film med ungdomars egna erfarenheter av att fastna i tobaksbruk.

Läs vidare