Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Målet är att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent. Ett mål som också antogs av regeringen 2017. På Tobaksfaktas seminarium berättade Josefin Jonsson, Enheten för tobaksprevention, Folkhälsomyndigheten att den långvariga trenden med minskande daglig rökning fortsätter. Under år 2021 uppgav 6 procent bland både kvinnor och män att de röker dagligen. Det är en minskning med 1 procentenhet från mätningen 2018. Mer problematiskt är att minskningen inte är jämnt fördelad.

– Bland personer som är arbetslösa, har kort utbildning och har andra utmaningar är det 12-13 procent som röker och där har det inte skett någon minskning, säger Josefin Jonsson.

Ann Post, kanslikoordinator Tobaksfakta, betonade i sitt anförande rättviseperspektivet.

– Insatserna måste intensifieras i de grupper som har svårast att sluta med rökningen, sade Ann Post.

En av de grupperna är gravida kvinnor som lyckas sluta röka medans de väntar barn.

– En stor andel av dem börjar röka igen 12 månader efter att barnet fötts.

Fler unga kvinnor snusar

Insatser för unga kvinnor behöver också prioriteras när det gäller snusandet. Senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att 20 procent av männen och sex procent av kvinnorna snusar dagligen.

– Bland de unga kvinnorna har användningen stuckit iväg, säger Josefin Jonsson.

År 2018 var det tre procent av kvinnorna i åldern 16-29 år som snusade dagligen i årets undersökning är det nio procent. De tillfrågade har fått svara på om de snusar.

– Vi har inte ställt frågor om vilket snus, men vi tror att ökningen beror på det tobaksfria nikotinsnuset, säger Josefin Jonsson.

Hon berättar också att man kommer följa upp med andra undersökningar just för att se vad som handlar om de nya nikotinprodukterna, som vitt snus exempelvis.

Tobaksfakta har just fått resultaten från en undersökning beställd från Kantar Sifo där man bland annat undersökt vad allmänheten känner till om vitt snus och attityderna till det.
I denna undersökning kan man se en tydlig skillnad mellan olika åldrar.

I undersökningen berättas att  vitt snus lanserats och säljs i olika smaker och att försäljningen ökat bland unga de senaste åren. I undersökningen frågas om man känner till det och vad man tycker om att tobaksbolagen lanserat vitt snus. Svaren visar att det är mycket fler unga som vet känner till det. I åldersgruppen 18-29 år gör 50 procent det, men endast 16 procent i den äldsta gruppen, 65 – 80 år.

De yngre är samtidigt minst kritiska mot att tobaksbolagen lanserar detta. Bland de unga är 64 procent kritiska mot tobaksbolagens lansering. I den äldsta gruppen är det 83 procent.

Statsvetaren Torsten Kjellgren har på Tobaksfaktas uppdrag intervjuat riksdagspolitiker och analyserat tobakspolitiken. Hans undersökning visade att tobaksfrågan kan vara splittrande inom partier, särskilt i det borgerliga blocket. Inom Liberalerna var det en generationsspricka där äldre i partiet vill ha restriktioner för att minska rökandet, medan ungdomsförbundet pläderade för att staten inte ska lägga sig i människors individuella val.

Någon analys av ungdomsförbundens ståndpunkter generellt i tobaksfrågan finns inte, men skulle vara intressant, menar Torsten Kjellgren,

– Ja, det skulle det vara. Det är ju framtidens makthavare.

Läs vidare