Även beslagen av sprit har sjunkit jämfört med tidigare år. Beslagen av vin och öl ökar däremot något. Något som också ökar är antalet beslag av narkotika. Bland annat ökar både marijuana och cannabisharts.

Smugglingen av cannabisprodukter sker bland annat i postflödet via Malmö och Stockholm, men även i resandetrafiken över Öresundsbron och Helsingborg.

Beslagen av ecstasy har ökat kraftigt det första halvåret 2012, både i antal beslagtagna tabletter och antal beslag. Beslagen av metamfetamin har också ökat jämfört med föregående år. Beslagtagen amfetamin är på en fortsatt hög nivå första medan beslagen av heroin stannar på under fem kilo, en halvering jämfört med första halvåret i fjol.

Länk till beslagsstatistiken

Läs vidare