Forskarna bakom studien har utsatt råttor för nikotin i tre veckor. Efter denna nikotinpåverkan hade aktiviteten i hjärnregioner kopplade till motivation, vanebildning och belöning hos råttorna förändrats. Bland annat minskade nervcellernas formbarhet. När djuren inte längre utsattes för nikotin fick de göra motoriska övningar, som att balansera på en roterande stång. Louise Adermark, docent i neurobiologi och en av forskarna bakom studien, berättar att övningarna gjorde att nervcellernas formbarhet återställdes.

– Vi kunde se en snabb återhämtning för de djur som tränade. De som hade tränat uppvisade inte några kvarstående rubbningar i hjärnan efter nikotinet, säger hon till SVT Nyheter.

Nikotin har en kraftig påverkan på den hjärnregion som registrerar nya motoriska vanor och forskarna tror att det hjälper till att skapa vanor som är svåra att lära sig av med. Resultaten från studien indikerar att man kan påskynda hjärnans återhämtning genom att aktivera de aktuella kretsarna i hjärnan med hjälp av motorisk inlärning. Det skulle i så fall innebära att det skulle vara lättare att sluta röka om man samtidigt lär sig något nytt.

– Det är svårt att sluta röka. De flesta som försöker återfaller men om man försöker lära sig något helt nytt, som en modern dans eller att spela tennis, skulle det kunna underlätta, säger Louise Adermark till SVT Nyheter.

Läs vidare