Tobaksreklam har sedan länge varit förbjuden i stora delar av västvärlden, men den har levt vidare i Schweiz.

Trots starkt motstånd från tobaksindustrin och regeringen godkände 56,6 procent av väljarna de hårdare reglerna i en folkomröstning den 13 februari enligt BBC.

Vägen till förbudet var dock snårig, som vi har berättat om i en tidigare artikel. Och varför Schweiz har en stark tobakslobby och varför det har tagit så lång tid att komma ikapp övriga Europa analyseras i en artikel i Swissinfo.

Läs vidare