På så vis vill Världshälsoorganisationen sprida medvetenhet om Tobakskonventionen och påminna de över 170 länder som anslutit sig till den om sina förpliktelser. Ett annat nyckelbudskap är att medborgarna ska uppmuntra sina regeringar att uppfylla dessa förpliktelser. Genom att genomföra de vetenskapligt grundade tobaksförebyggande åtgärderna i konventionen kan miljontals liv räddas världen över.

Tobakskonventionen trädde i kraft år 2005 och Sverige anslöt sig till den genom ratificering samma år. De anslutna länderna har lovat att

 • Skydda sin folkhälsopolitik från inflytande från tobaksindustrin.
 • Föra en pris- och skattepolitik som minskar tobaksbruket.
 • Skydda sina invånare från passiv rökning.
 • Reglera tobaksprodukternas innehåll.
 • Reglera hur innehållet redovisas.
 • Reglera tobaksförpackningarnas utseende.
 • Varna för riskerna med tobak.
 • Förbjuda marknadsföring av tobak.
 • Erbjuda avvänjningsstöd.
 • Förebygga illegal handel med tobak.
 • Förbjuda tobaksförsäljning till minderåriga.
 • Stödja tobaksodlare att hitta andra grödor istället.

Läs mer om World No Tobacco Day på WHOs webbsida och ladda ned 31 maj-postern (syns på bild här intill)!

Följ World No Tobacco Day- kampanjen på Facebook!

Läs vidare