Genom att förverkliga den internationella tobakskonventionen i Kina skulle nästa 13 miljoner liv kunna räddas fram till år 2050. Det visar en ny forskningsstudie som publiceras av den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal.

Forskare från Spanien, Frankrike och USA har genomfört en studie för att beräkna vad som skulle hända med rökvanor och folkhälsa i Kina om tobakskonventionen genomfördes fullt ut från år 2015. Resultatet visar att om inget görs kommer omkring 50 miljoner människor att dö i förtid på grund av rökning fram till 2050. Om tobakskonventionens rekommenderade regleringar (rökfria miljöer, förbud mot marknadsföring av tobak, åldersgräns för tobaksköp, utbyggd tobaksavvänjning, höjda tobaksskatter, standardiserade paket med mera) genomförs fullt ut beräknas rökningen i Kina kunna minskas med 40 procent till 2050. Detta skulle förhindra omkring 12,8 miljoner förtida dödsfall under samma period.

Forskarna framhåller att en förstärkt tobakspolitik i enlighet med konventionen skulle vara kostnadseffektiv och att utan en sådan politik kommer tobaksbruket att fortsätta att orsaka lidande och död i Kina i många decennier till.

Läs vidare