Det var tobaksbolaget RJ Reynolds som hade stämt den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA.

Utformningen av de elva nya hälsovarningarna har varit klar sedan mars 2020 skriver FDA på sin webbplats.

Som Tobaksfakta har berättat tidigare ska nya och större hälsovarningar på tobaksförpackningar införas i USA. Det är första gången sedan 1984 som varningarna ändras.

Men tobaksindustrin har förhalat införandet flera gånger.

Läs vidare