Det är den USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA som beslutar om de elva nya hälsovarningarna, som är den viktigaste förändringen av cigarettförpackningar på mer än 35 år och som kommer att öka allmänhetens medvetenhet om mindre kända men allvarliga negativa hälsokonsekvenser av cigarettrökning. Till exempel visar forskning att rökare har visat sig ha nästan fyra gånger så stor risk för cancer i urinblåsan som icke-rökare, och det har uppskattats att rökning är ansvarig för 5 000 dödsfall av cancer i urinblåsan i USA varje år – fakta som den amerikanska allmänheten har begränsad kunskap om.

”De aktuella varningarna på förpackningarna, som inte har förändrats sedan 1984, har blivit praktiskt taget osynliga för både rökare och icke-rökare, delvis på grund av deras placering, att de är små och saknar bild. Dessutom visar forskning att det finns betydande luckor i allmänhetens kunskap om de skador cigarettrökning orsakar”, säger Mitch Zeller, JD, chef för FDA:s centrum för tobaksvaror på FDA:s webbplats.

Följande varningstexter kommer att finnas på cigarettförpackningarna från juni nästa år:

 • Tobaksrök kan skada dina barn.
 • Tobaksrök orsakar dödlig lungsjukdom hos icke-rökare.
 • Rökning orsakar cancer i huvud och nacke.
 • Rökning orsakar canceri urinblåsan, vilket kan leda till blodig urin.
 • Rökning under graviditeten hämmar fostrets tillväxt.
 • Rökning täpper till artärer och kan därför orsaka hjärtsjukdomar och stroke.
 • Rökning orsakar KOL, en lungsjukdom som kan vara dödlig.
 • Rökning minskar blodflödet, vilket kan orsaka erektil dysfunktion.
 • Rökning minskar blodflödet till olika kroppsdelar, vilket kan kräva amputation.
 • Rökning orsakar typ 2-diabetes, vilket höjer blodsockret.
 • Rökning orsakar grå starr, vilket kan leda till blindhet.
Läs vidare